Planirne korpe (P) i nagibne planirne korpe (NP)
PLANIRNE KORPE (P) I NAGIBNE PLANIRNE KORPE (NP) ZA OPĆU SVRHU - GENERAL PURPOSE (GP) Korpe planirke i nagibne planirke prilagođene su za ravnanje terena. Naše korpe za takve namjene maksimalno su prilagođene snazi stroja svojim dizajnom i zapreminom čime se uz ispravan rad postiže minimalno opterećenje na radni stroj i postižu maksimalni rezultati uz minimalnu potrošnju energenata. Na svim našim korpama ovog tipa ugrađeni su noževi od visokokvalitetnog čelika MB450 DUROSTAT/QUARD čime se produžuje vijek trajanja istih. Hidraulične komponente na nagibnim planirkama proizvodi su renomiranih Europskih proizvođača koji u potpunosti zadovoljavaju sve potrebne kriterije. U mogućnosti smo ponuditi planirke i nagibne planirke za sve radne strojeve te pored standardnih također naš stručni tim može iste prilagoditi željama i ptrebama kupaca.
P 2 GP
model P 2 GP
za stroj 0.8 - 2.6 t
širina/kapacitet 800mm/0.06 m3 900mm/0.08 m3 1000mm/0.10 m3

NP 2 GP
model NP 2 GP
za stroj 0.8 - 2.6 t
širina/kapacitet 800mm/0.06 m3 900mm/0.08 m3 1000mm/0.10 m3

P 3 GP
model P 3 GP
za stroj 2.6 - 3.5 t
širina/kapacitet 1000mm/0.11 m3 1200mm/0.13 m3 1300mm/0.15 m3 1500mm/0.18 m3

NP 3 GP
model NP 3 GP
za stroj 2.6 - 3.5 t
širina/kapacitet 1000mm/0.11 m3 1200mm/0.13 m3 1300mm/0.15 m3 1500mm/0.18 m3

P 6 GP
model P 6 GP
za stroj 6 - 8 t
širina/kapacitet 1000mm/0.12 m3 1200mm/0.14 m3 1400mm/0.17 m3 1500mm/0.18 m3

NP 6 GP
model NP 6 GP
za stroj 6 - 8 t
širina/kapacitet 1000mm/0.12 m3 1200mm/0.14 m3 1400mm/0.17 m3 1500mm/0.18 m3

P 8 GP
model P 8 GP
za stroj 8 - 10t
širina/kapacitet 1000mm/0.12 m3 1200mm/0.14 m3 1500mm/0.18 m3

NP 8 GP
model NP 8 GP
za stroj 8 - 10t
širina/kapacitet 1000mm/0.12 m3 1200mm/0.14 m3 1500mm/0.18 m3

P 15 GP
model P 15 GP
za stroj 10 - 15 t
širina/kapacitet 1500mm/0.60 m3 1800mm/0.65 m3 2000mm/0.75 m3 2200mm/0.85 m3

P 15 GP
model P 15 GP
za stroj 10 - 15 t
širina/kapacitet 1500mm/0.60 m3 1800mm/0.65 m3 2000mm/0.75 m3 2200mm/0.85 m3

P 20 GP
model P 20 GP
za stroj 15 - 19 t
širina/kapacitet 1500mm/0.55 m3 2000mm/0.80 m3 2200mm/0.91 m3

NP 20 GP
model NP 20 GP
za stroj 15 - 19 t
širina/kapacitet 1500mm/0.55 m3 2000mm/0.80 m3 2200mm/0.91 m3

P 25 GP
model P 25 GP
za stroj 18 - 23 t
širina/kapacitet 2000mm/0.90 m3 2200mm/1.10 m3 2500mm/1.50 m3

NP 25 GP
model NP 25 GP
za stroj 18 - 23 t
širina/kapacitet 2000mm/0.90 m3 2200mm/1.10 m3 2500mm/1.50 m3

P 30 GP
model P 30 GP
za stroj 22 - 28 t
širina/kapacitet 2200mm/1.30 m3 2500mm/1.50 m3